Hem

NATUREN BERÄTTAR SANNINGEN

"Lagen om energins flöde"


Vi lever på en paradisisk jord, men människan har inte intelligens nog till att förstå det. Medvetet håller människan på att förgöra förutsättningarna för liv på jorden. Det drabbar inte bara människan själv, utan det drabbar också alla andra oskyldiga organismer. Vi medverkar alla till denna undergång genom vårt tillåtande av kortsiktigt agerande från exploatörer och manipulatörer. Jorden har kommit att bli betraktad enbart utifrån maktbegär och ekonomiska vinstintressen.


Naturvetenskapen är de maktlystnas och profitörernas

förlängda arm och tjänande hand.


Genom kunskap om naturens villkor för liv på jorden, får vi möjlighet att själv kunna välja hur vi vill förhålla oss till människans agerande, "NATUREN BERÄTTAR SANNINGEN" presenterar en teori för hur allting i naturen är uppbyggt, samt redogör för den lag "Lagen om energins flöde" som innefattar de villkor som gäller för att liv på jorden ska kunna uppstå och bestå.


"- Boken är både väl skriven och väl illustrerad. Den borde vara kurslitteratur på gymnasienivå, samt på alla faktulteter på högskolor och universitet."Här beskrivs hur liv skapas och upplöses. Här avlöjas myter som råder inom den dominerande "naturvetenskapen". Bokens "teori för allt" har sin grund i naturens enda lag: "lagen om energins flöde", vilken är naturens grundläggande ordning. Denna högre ordning består således av de två komplementära, ursprungliga krafterna, gravitations- och levitationskraften. Samverkan av de skapande och upplösning mellan dessa båda krafter är en fundamental nödvändighet för att liv ska kunna uppstå.


Det finns bara en källa till naturens sanning, och sanningen om naturen. Den källan finns i naturens högre ordning. Ur konstans skapas ett ständigt pågående energiflöde - livets kretslopp. Tro och vetande får en och samma kunskapskälla, och en och samma sanningsgrund.(Utdrag ur recension)

- Rolf-Gunnar Karlsson

Tidsskrift för HOMEOPATI (1/18)

  "- På område efter område som tas upp i boken blir

Britt Maries slutsatser mycket kraftfulla."Inte minst berör författaren det då hon ser hur mobilindustrin har smutsat ner vår informationsmiljö, genom att fullständigt besudla den med artificiella elektromagnetiska frekvenser. Frekvenser som skapar oreda rakt in i cellmekanismen och dess biomolekyler. De köpta professorerna som anlitas som experter av myndigheterna försvarar sig med lögner: ”Vi har inga indikationer på några effekter!”. På område efter område som tas upp i boken blir Britt Maries slutsatser mycket kraftfulla. Livsmedelsindustrin, kemiindustrin, synas under hennes lupp och när hon kommer in på bioteknikföretagen och deras manipulerande med arvsmassa, stamceller och livets innersta så reagerar hon: ”Var inte det här ett försök att spela Gud?”(Utdrag ur recension)

- Ingemar Ljungqvist

2000-Talets Alma Nova (3/18)