Recensioner


"- Det här är en helt fantastisk bok.Den borde alla läsa."

- Peter Frimert

"Britt Maries bok ”Naturen berättar sanningen” är en riktig tankeväckare. Hennes teori om de grundläggande processer som utgör förutsättningen för allt liv på jorden är mycket intressanta. När vi får en inblick i hur dessa livsprocesser fungerar och hänger samman, blir boken också skrämmande. Därför att vi med vår livsstil och okunskap, påverkar dessa förutsättningar i en farlig riktning. Vi leker med elden, vilket kan leda till katastrofala följder om vi inte inser vad vi håller på med.


Den stora faran är den trådlösa tekniken med den allt kraftigare strålning som vi utsätts för. I begynnelsen av denna teknik, varnade forskarna för de risker det skulle medföra. Nu talas det tyst om det. Ändå är situationen ännu mer allvarlig nu, när vi är så mycket mer exponerade från alla håll. Betydligt värre kommer det att bli, med det nya 5G-nätet. Om vi inte bromsar denna utveckling, kommer det att leda till katastrof.


Dessvärre drivs utveckling av starka ekonomiska intressen och okunniga beslutsfattare. Därför behöver vi alla ta reda på vad som försiggår och vilka konsekvenser som dessa skadliga experiment leder till. Framförallt behöver vi förstå hur vi påverkas av den nya 5 G tekniken och prata med varandra om det. Vi behöver ta de varningar vi får på allvar. Tillsammans kan vi stoppa denna farliga utveckling som förstör livsvillkoren för allt och alla på vår jord.


Bokens inledande historik kan upplevas svår, men är viktigt att ta sig igenom för att lättare förstå de teorier som Britt Marie därefter delar med sig av. Dessa teorier är mycket intressanta och inte alls svåra för gemene man att ta till sig och förstå. Därför rekommenderar jag alla att läsa Britt Maries bok. Den innehåller mycket intressanta teorier om naturens energiförlopp, såväl i det stora som i det lilla. Det gör boken inte bara intressant, utan också revolutionerande."

"

- Bo Rim

  "- På område efter område som tas upp i boken blir

Britt Maries slutsatser mycket kraftfulla."Inte minst berör författaren det då hon ser hur mobilindustrin har smutsat ner vår informationsmiljö, genom att fullständigt besudla den med artificiella elektromagnetiska frekvenser. Frekvenser som skapar oreda rakt in i cellmekanismen och dess biomolekyler. De köpta professorerna som anlitas som experter av myndigheterna försvarar sig med lögner: ”Vi har inga indikationer på några effekter!”. På område efter område som tas upp i boken blir Britt Maries slutsatser mycket kraftfulla. Livsmedelsindustrin, kemiindustrin, synas under hennes lupp och när hon kommer in på bioteknikföretagen och deras manipulerande med arvsmassa, stamceller och livets innersta så reagerar hon: ”Var inte det här ett försök att spela Gud?”(Utdrag ur recension)

- Ingemar Ljungqvist

2000-Talets Alma Nova (3/18)


"- En fantastisk läsvärd bok."

- Amira Jonasdotter

"Teorin 'Lagen om energins flöde' uppfyller inte kriterierna för att vara en matematik exakt och falsifiserbar/testbar fysikteori. Men den är en personlig världsbild och intressant egen tolkning av naturens fundamentala uppbyggnad, som tycks ha uppkommit efter omfattande tankearbete."


- Johan hansson

Professor i teoretisk fysik, Luleå tekniska universitet.

"Jag är helt fascinerad av den här fantastiska boken! Skrämmande! Den är på nobelprisnivå! Ändå är den lätt att läsa. Den borde översättas till engelska. Jag är glad att jag köpte boken!"


- Ingrid S

Lärare, Västerås.

"- Det här är boken som kan göra världen till en bättre plats att vistas på, såväl för nu levande människor, djur och växtlighet som för kommande generationer. Oerhört välskriven och intresseväckande läsning för alla som bryr sig om vår planets fortlevnad. Kan inte nog betona hur pass viktig den här boken är, så om en människa endast skulle läsa en bok under sin livstid, så skulle denna, vara ett utomordentligt val!"


- Monica Marken

"- Boken är både väl skriven och väl illustrerad. Den borde vara kurslitteratur på gymnasienivå, samt på alla faktulteter på högskolor och universitet."Här beskrivs hur liv skapas och upplöses. Här avlöjas myter som råder inom den dominerande "naturvetenskapen". Bokens "teori för allt" har sin grund i naturens enda lag: "lagen om energins flöde", vilken är naturens grundläggande ordning. Denna högre ordning består således av de två komplementära, ursprungliga krafterna, gravitations- och levitationskraften. Samverkan av de skapande och upplösning mellan dessa båda krafter är en fundamental nödvändighet för att liv ska kunna uppstå.


Det finns bara en källa till naturens sanning, och sanningen om naturen. Den källan finns i naturens högre ordning. Ur konstans skapas ett ständigt pågående energiflöde - livets kretslopp. Tro och vetande får en och samma kunskapskälla, och en och samma sanningsgrund.(Utdrag ur recension)

- Rolf-Gunnar Karlsson

Tidsskrift för HOMEOPATI (1/18)